Translate

tisdag 3 februari 2015

AddCorp KB är den juridiska konsultbyrån med många strängar på sin lyra...
Vi är jurister, ekonomer och mäklare som erbjuder totallösningar inom Juridik, Ekonomi och HR. I verksamheten ingår även AddCoach (HR-koncept) och AddSpain (fastighetsmäklare och jurister på den spanska solkusten).

 

  • Läs mer om AddCorp's tjänster här: AddCorp
  • Läs mer om AddCoach programmet: AddCoach
  • Läs mer om AddSpain's tjänster här: AddSpainJuristfirman AddCorp KB informerar


FEBRUARI

Nya EU regler gör det nödvändigt att se över behovet av ett testamente! 

ARV

Nya EU regler!  Genom EU-förordning 650 / 2012, gäller fr. o.m. augusti 2015 nya regler beträffande vilket lands arvsrätt som ska tillämpas. Principen att den avlidnes medborgarskap bestämmer tillämplig lag ändras i de fall där det saknas ett giltig förordnande (testamente) som stipulerar något annat, till att istället bli den avlidnes   hemvist som bestämmer vilken lag som tillämpas.

Bor Du tidvis eller hela året i ett annat EU-land, ex. Spanien så berörs Du av de nya reglerna och bör se över Din situation. Regeln säger att det är "hemvist" som styr och för att undvika risker i samband med tillämpningen av ny lagstiftning så rekommenderar vi alla svenskar som även tidvis bor i annat EU-land att upprätta ett testamente. Det är också viktigt att detta görs på rätt sätt d v s att testamentet formellt accepteras av båda länders aktuella lag. 


TESTAMENTE

Genom denna förordning blir det nödvändigt för alla svenskar som bor i Spanien att upprätta ett testamente om man vill försäkra sig om att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt svenska arvsregler (ex. bröstarvinges laglott, makes arvsrätt, 4 basbelopps-regeln för efterlevande make, ej personligt skuldansvar för dödsboets skulder etc.). I annat fall (utan testamente) tillämpas spansk arvsrätt automatiskt, vilket ger ett helt annat och ofta oönskat utfall. 

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång av Ditt behov av ett testamente ex. i samband med de nya EU-reglerna. 

Vi erbjuder även hembesök på Solkusten, efter överenskommelse. 

Paketpris för rådgivning, testamente utformat av svensk jurist, inklusive vittne och notarie registrering, när så krävs.

Våra jurister har stor vana att upprätta testamente och kan snabbt bedöma Din individuella situation och upprätta ett giltigt testamente som garanterar att svensk arvsrätt gäller och att Dina önskemål respekteras. 

Enklast börjar Du med att sända oss ett e-mail eller genom att ringa + 46 73 50 88 928

Vi finns på Solkusten fr.o.m 20 april. Ring nu för att boka ett möte!